رزومه هایک ویژن:

 

شرکت آسان تجارت نماینده رسمی برند هایک ویژن در مرکز و شمال ایران و شرکت نریمان پرشیا نماینده رسمی برند هایک ویژن در جنوب ایران است.

ما چه کسی هستیم؟

در این قسمت شما را با رزومه هایک ویژن آشنا می کنیم:

شرکت آسان تجارت و نریمان پرشیا در چهارم مهر ماه ۱۳۸۹ در شهرهای تهران و شیراز توسط مهندس سید عبدالله قهاری تاسیس شد.

ما نماینده رسمی برند هایک ویژن در ایران و توزیع کننده ،مشاور، طراح و مجری سیستم های امنیتی و شبکه در ایران هستیم.

ما مصمم هستیم در افق ۱۴۰۰، امنیت را با نام نریمان پرشیا و آسان تجارت بشناسانیم.

چشم انداز:

چشم اندازمـان این است که مشتری محورترین شرکت در سراسرکشورایران باشیم و متعهد شویم با استاندارد سازی تمام فعالیت ها به بهینه شدن امر فروش و اجرا کمک کنیم و موازی با رشد تکنولوژی دانش خود را توسعه دهیم.

پس از هشت سال از تاسیس و  طرح اهدافمان توانسته ایم ۸۷ شهر از استان فارس، بوشهر و هرمزگان، کهگیلویه بویراحمد را وارد این زنجیره ی تامین قــدرتمند کنیم و استاندارد جهت اجرای اصــولی همـراه با بالاترین بهره وری و کمترین هزینه ها تودین نماییم و در تمام پروژه های خود اجــرا کنیم.

نمایندگی هایک ویژن تهران

پروژه های اجرایی:

پروژه هایی که توسط ما در سراسر ایران اجرا شده است و هم چنین در رزومه (رزومه هایک ویژن ) نیز آمده است به شرح زیر است:

 

اماکن دولتی، نیمه دولتی، اداری و آموزشی:

 

نام پروژه: شهرداری منطقه ۲ شیراز

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا در مرحله اول با ارائه مشاوره رایگان به شهرداری منطقه ۲ شیراز و پیگیری های بعدی که توسط تیم فنی به انجام رسید  مفتخر است در سال ۱۳۹۶ موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان دولتی شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: شهرداری منطقه ۹  شیراز

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت طراح و مجری سیستم های امنیتی و شبکه مفتخر است در سال ۱۳۹۶ در شهرداری منطقه ۹ شیراز، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته توسط تیم فروش و فنی شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: معاونت برنامه ریزی و بودجه شهرداری شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت مشاور، طراح و مجری سیستم های امنیتی افتخار می کند پس از مشاوره و بررسی توسط تیم فنی در سال … در معاونت برنامه ریزی و بودجه شهرداری شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: سازمان فاوا شهرداری (معاونت هوشمند سازی) شیراز

سال:۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت سیستم های امنیتی و شبکه مفتخر است در سال … در سازمان فاوا شهرداری (معاونت هوشمند سازی) شیراز ، پس از ارائه مشاوره رایگان و بررسی توسط تیم فنی موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شیراز

سال:۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت سیستم های امنیتی و شبکه افتخار این را دارد که  در سال … در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شیراز ، پس از ارائه مشاوره رایگان و بررسی توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مرکز کنترل ترافیک کرج

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت طراح سیستم های امنیتی و شبکه افتخارمی کند که  در سال … درمرکز کنترل ترافیک  کرج ، پس از ارائه مشاوره و بازدید وبررسی توسط تیم حرفه ای فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مرکز کنترل ترافیک بافق و یزد

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت توزیع کننده ،طراح و مشاور سیستم های امنیتی افتخاراین دارد که  در سال … در مرکز کنترل ترافیک بافق و یزد ، پس از ارائه مشاوره و بازدید وبررسی توسط تیم حرفه ای خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شعب بانک ملت

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت طراح ، مشاور و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  در سال … در شعب بانک ملت ، پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی  خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: بانک قرض الحسنه مهر ایران شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  در سال … ، پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی  خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در بانک قرض الحسنه مهر ایران شیراز شده است.

 

نام پروژه: شعب بانک مسکن استان فارس

سال: از ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت طراح و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  از سال ۱۳۹۴ تاکنون پس از ارائه مشاوره و بررسی توسط تیم فنی  خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در شعب بانک مسکن استان فارس شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: شعب بانک قوامین

سال:

شرکت نریمان پرشیا مفتخر است  در سال … پس از ارائه مشاوره و بررسی توسط تیم فنی  خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در شعب بانک قوامین شده است.

 

نام پروژه: شعب بانک شهر

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت طراح و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  در سال … پس از ارائه مشاوره و بررسی توسط تیم فنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در شعب بانک شهر شده است.

 

نام پروژه: شعب بانک توسعه تعاون

سال: ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت طراح ، مشاور و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال ۱۳۹۵ پس از ارائه مشاوره و بررسی توسط تیم حرفه ای ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در ۱۳ شعبه از بانک توسعه تعاون شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

نام پروژه: دفتر مرکزی بانک پاسارگاد تهران

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت سیستم های امنیتی افتخار دارد که درسال … پس از ارائه مشاوره رایگان و بررسی های فنی توسط تیم حرفه ای ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در دفتر مرکزی بانک پاسارگاد (فاطمی)، تهران شده است.

 

نام پروژه: انبار مرکزی بانک سپه تهران

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت مشاورو مجری سیستم های امنیتی افتخار دارد که درسال … پس از ارائه مشاوره رایگان و بررسی های فنی توسط تیم فنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در انبار مرکزی بانک سپه تهران شده است.

 

نام پروژه: دفتر نهاد رهبری دانشگاه سراسری

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت مشاور، طراح و مجری سیستم های امنیتی افتخار دارد که درسال … پس از ارائه مشاوره رایگان و بازرسی های فنی توسط تیم حرفه ای خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در دفتر نهاد رهبری دانشگاه سراسری شده است.

 

نام پروژه: دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت مشاور، طراح و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است که درسال … پس از ارائه مشاوره رایگان توسط تیم فروش و بازرسی های فنی توسط تیم فنی حرفه ای خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی شده است.

 

نام پروژه: دفتر نهاد رهبری دانشگاه شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان یک شرکت سیستم های امنیتی و نماینده رسمی برند هاک ویژن در ایران مفتخر است که درسال … پس از ارائه مشاوره رایگان توسط تیم فروش و بازدیدهای فنی توسط تیم فنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در دفتر نهاد رهبری دانشگاه شیراز شده است.

 

نام پروژه: دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی دوربین مداربسته هایک ویژن مفتخر است که درسال … در دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از ارائه مشاوره رایگان توسط تیم فروش و بازدیدهای فنی توسط یک تیم حرفه ای فنی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: دفاتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد یاسوج

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی دوربین مداربسته هایک ویژن افتخار می کند که درسال … در دفاتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد یاسوج پس از ارائه مشاوره رایگان توسط تیم فروش و بازدیدهای فنی توسط تیم حرفه ای فنی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس ( و ۸ شهرستان تابعه )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مشاورسیستم های امنیتی نظارتی افتخار می کند که درسال … در اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس ( و ۸ شهرستان تابعه ) پس از ارائه مشاوره رایگان توسط تیم فروش و بازرسی های فنی توسط تیم فنی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: اتاق اصناف استان فارس

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح ، مجری و مشاورسیستم های امنیتی نظارتی افتخار دارد که درسال ۱۳۹۶ در اتاق اصناف استان فارس پس از ارائه مشاوره رایگان و بازرسی های فنی توسط تیم فنی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مشاورسیستم های امنیتی نظارتی مفتخر است که درسال ۱۳۹۶ در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شیراز پس از ارائه مشاوره رایگان و بازرسی های فنی توسط تیم فنی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: مجموعه حریم یاس ۱ و ۲ (وابسته به سپاه پاسداران)

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مشاورسیستم های امنیتی نظارتی مفتخر است که درسال ۱۳۹۶ در مجموعه حریم یاس ۱ و ۲ (وابسته به سپاه پاسداران) پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدیدهای فنی توسط تیم فنی حرفه ای خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شهرداری لامرد

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح ، مشاورو مجری سیستم های امنیتی نظارتی پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدیدهای فنی توسط تیم فنی حرفه ای خود افتخار دارد که درسال … در شهرداری لامرد ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شهرداری صدرا شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح ، مشاورو مجری سیستم های امنیتی نظارتی پس از ارائه مشاوره رایگان و بازرسی های فنی توسط تیم فنی خود مفتخر است که درسال … در شهرداری صدرا شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شهرداری جهرم

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری سیستم های امنیتی نظارتی و نماینده رسمی برند هایک ویژن پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدیدهای فنی توسط تیم حرفه ای خود مفتخر است که درسال … در شهرداری جهرم ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: سوله بنیاد مسکن و شهر سازی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدیدهای فنی توسط تیم حرفه ای خود افتخار می کند که درسال … در سوله بنیاد مسکن و شهر سازی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: سالن کنفرانس بنیاد مسکن و شهرسازی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن و مجری سیستم های امنیتی  نظارتی پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازدیدهای فنی توسط تیم حرفه ای خود افتخار می کند که درسال … در سالن کنفرانس بنیاد مسکن و شهرسازی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: کمیته امداد امام خمینی(ره) کل استان و ۹ شهرستان فارس

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن وطراح و مجری  سیستم های امنیتی نظارتی پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازرسی های فنی توسط تیم حرفه ای خود افتخار دارد که درسال … در کمیته امداد امام خمینی(ره) کل استان و ۹ شهرستان فارس، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازرسی های فنی توسط تیم فنی خود افتخارمی کند که درسال … در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: دانشکده مهندسی ۲ بخش کامپیوتر

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح، مشاور و مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازرسی های فنی توسط تیم فنی خود افتخارمی کند که درسال … در دانشکده مهندسی ۲ بخش کامپیوتر ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: دانشکده مهندسی بخش مخابرات

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازدید فنی افتخارمی کند که درسال … در دانشکده مهندسی بخش مخابرات ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: موسسه آموزش عالی پیشتازان ( ساختمان اداری و ۴ ساختمان آموزشی )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازدید فنی توسط تیم حرفه ای خود افتخارمی کند که درسال … در موسسه آموزش عالی پیشتازان ( ساختمان اداری و ۴ ساختمان آموزشی )، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: صندوق قرض الحسنه بین الحرمین

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور،طراح و مجری سیستم های امنیتی و نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازرسی فنی توسط تیم حرفه ای خود مفتخراست که درسال … در صندوق قرض الحسنه بین الحرمین ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: پژوهشکده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور،طراح ،توزیع کننده و مجری سیستم های امنیتی و نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن پس از ارائه مشاوره و طراحی و بازدید فنی توسط تیم حرفه ای فنی خود مفتخراست که درسال … ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در پژوهشکده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

 

نام پروژه: اتحادیه صنف خرازان شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن پس از ارائه مشاوره طراحی و بازدید فنی توسط تیم فروش و فنی خود مفتخراست که درسال … ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در اتحادیه صنف خرازان شیراز شده است.

 

نام پروژه: اتحادیه صنف سیستم های حفاظتی شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن پس از ارائه مشاوره طراحی و بازدید فنی توسط تیم فروش و فنی خود افتخار این را دارد که درسال … ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در اتحادیه صنف سیستم های حفاظتی شیرازشده است.

 

نام پروژه: اتحادیه صنف خوارو بار فروشان شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره طراحی و بازدید فنی توسط تیم فروش و فنی خود مفتخراست که درسال … در اتحادیه صنف خوارو بار فروشان شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: اتحادیه صنف میوه و تره بار شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور،طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره ، طراحی و بازدید فنی توسط تیم فنی خود مفتخراست که درسال … اتحادیه صنف میوه و تره بار شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: باشگاه فجر شهید سپاسی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور،طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره ، طراحی و بازدید فنی توسط تیم حرفه ای خود با شعار حرفه ای فکرکن ، مفتخراست که درسال … در باشگاه فجر شهید سپاسی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: سازمان محیط زیست

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره ، طراحی و بازدید فنی توسط تیم فروش و فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، این افتخار را دارد  که درسال … در سازمان محیط زیست، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: عمارت تاریخی، فرهنگی شاهپوری شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی توسط تیم فروش و فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، این افتخار را دارد  که درسال … در عمارت تاریخی، فرهنگی شاهپوری شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: اداره اوقاف(حرم علی بن حمزه) شیراز

سال: ۱۳۹۷

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور ،طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره رایگان و بازرسی  فنی توسط تیم فروش و فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، این افتخار را دارد  که درسال … در اداره اوقاف(حرم علی بن حمزه) ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: اداره اوقاف شهرستان سپیدان

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید فنی توسط تیم فروش و فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، افتخار می کند  که درسال … در اداره اوقاف شهرستان سپیدان ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: اداره اوقاف شهرستان فسا ( پروژه امام زاده اسماعیل )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید فنی توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، افتخار می کند  که درسال … در اداره اوقاف شهرستان فسا ( پروژه امام زاده اسماعیل )، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سعادت شهر

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، طراح و مجری سیستم های حفاظتی توسط تیم فنی خود پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید فنی با شعار حرفه ای فکرکن ، افتخار می کند  که درسال … در مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سعادت شهر ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: دبستان مهردانش

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره و بازرسی فنی توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، مفتخر است که درسال … در دبستان مهردانش ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: دبستان دکترهشترودی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مشاور و طراح سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره رایگان و بازرسی فنی توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکرکن ، افتخار می کند  که درسال … در دبستان دکترهشترودی ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه : آستانه اشرفیه

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی توسط تیم فنی خود، افتخار می کند  که درسال ۱۳۹۶ در آستانه اشرفیه شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: دانشکده علوم پزشکی

سال: ۱۳۹۷

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی توسط تیم فنی خود، افتخار می کند  که درسال ۱۳۹۷ در دانشکده علوم پزشکی شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

پروژه نمایندگی هایک ویِژن

نام پروژه: دانشگاه شیراز

سال: ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده  و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره و بازرسی فنی توسط تیم فروش و فنی خود، مفتخراست  که درسال ۱۳۹۵ در دانشگاه شیراز ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

نام پروژه: کارخانه محصولات پارسیرنگ

سال: ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مجری سیستم های حفاظتی پس از ارائه مشاوره و بازرسی فنی توسط تیم فنی خود، مفتخراست  که درسال ۱۳۹۵ در کارخانه محصولات پارسیرنگ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شرکت نفت لاوان

سال : ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده و نماینده رسمی برند هایک ویژن پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از شرکت نفت لاوان توسط تیم فنی خود، مفتخراست  که درسال ۱۳۹۵ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته دراین مکان شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: وزارت جهاد کشاورزی
سال : ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از وزارت جهاد کشاورزی توسط تیم فنی خود، مفتخراست  که درسال ۱۳۹۵ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: اداره کل زندان های فارس

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور و طراح و مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از اداره کل زندان های فارس توسط تیم فنی خود، مفتخراست  که درسال ۱۳۹۶ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان دولتی شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: سازمان امور مالیاتی استان هرمزگان

سال: ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از سازمان امور مالیاتی استان هرمزگان توسط تیم فنی خود، مفتخراست  که درسال ۱۳۹۵ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: سازمان آتش نشانی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از سازمان آتش نشانی توسط تیم فنی خود، افتخارمی کند  که درسال … ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: دانشگاه شهید رجایی

سال: ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از دانشگاه شهید رجایی توسط تیم فنی خود، افتخار می کند  که درسال ۱۳۹۵ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

نام پروژه: دانشکده باهنرشیراز

سال: ۱۳۹۵

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مشاور، طراح و مجری سیستم های امنیتی پس از ارائه مشاوره و بازدید فنی از دانشکده باهنرشیراز توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکر کن ، مفتخر است که درسال ۱۳۹۵ ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته دراین مکان شده است.

پروژه نمایندگی هایک ویژن

 

مجتمع های تجاری، مسکونی و تفریحی:

 

نام پروژه: مجتمع تجاری – اداری سینا شیراز 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، طراح ومجری سیستم های امنیتی درسال … پس از ارائه مشاوره توسط تیم حرفه ای فروش خود و بازدید توسط تیم فنی با شعار حرفه ای فکر کن ، مفتخر است که ، در مجتمع تجاری – اداری سینا شیراز  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری مهستان شیراز 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور،طراح ومجری سیستم های امنیتی درسال … پس از ارائه مشاوره توسط تیم حرفه ای فروش خود و بازرسی توسط تیم فنی با شعار حرفه ای فکر کن ، افتخار این را دارد که  ، در مجتمع تجاری مهستان شیراز موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری اهلی  شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مشاور ومجری سیستم های امنیتی درسال … پس از ارائه مشاوره توسط تیم حرفه ای فروش خود و بازرسی توسط تیم فنی با شعار حرفه ای فکر کن ، افتخار می کند ، در مجتمع تجاری اهلی شیراز موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری حافظ  شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف و محبوب هایک ویژن درسال … در مجتمع تجاری حافظ شیراز پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی با شعار حرفه ای فکر کن موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری هامون شیراز 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف و محبوب هایک ویژن مفتخر است درسال … در مجتمع تجاری هامون شیراز پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی با شعار حرفه ای فکر کن موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری، تفریحی، توریستی خلیج فارس ( فاز ۱ و ۲ ) و شهربازی شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن افتخار می کند درسال … در مجتمع تجاری، تفریحی، توریستی خلیج فارس ( فاز ۱ و ۲ ) و شهربازی شیراز پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی حرفه ای خود با شعار حرفه ای فکر کن موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع های مسکونی ۱۸۴ واحدی فردوس  شهرک گلستان شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور سیستم های امنیتی افتخار می کند درسال … در مجتمع های مسکونی ۱۸۴ واحدی فردوس شهرک گلستان شیراز پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی حرفه ای خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری سپهر شیراز، وابسته به بانک صادرات 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور،طراح و مجری سیستم های امنیتی نظارتی افتخار می کند درسال … در مجتمع تجاری سپهر ( شیراز، وابسته به بانک صادرات )پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی حرفه ای خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه سطح کشور ( ۹ فروشگاه )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده  و مجری سیستم های امنیتی نظارتی مفتخر است درسال … در فروشگاه های زنجیره ای رفاه سطح کشور ( ۹ فروشگاه ) پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی حرفه ای خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری نگین ظفر تهران 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری و طراح سیستم های امنیتی نظارتی افتخار این را دارد درسال … در مجتمع تجاری نگین ظفر تهران پس از ارائه مشاوره و بازرسی توسط تیم فنی حرفه ای خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری اوپال تهران

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری ، طراح و مشاورسیستم های امنیتی نظارتی مفتخر است درسال … در مجتمع تجاری اوپال تهران پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری میلاد نور تهران

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مجری و مشاور سیستم های امنیتی نظارتی مفتخر است درسال … در مجتمع تجاری میلاد نور تهران  پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مجتمع تجاری اداری اوج دنیا – فسا

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری ،طراح و مشاورسیستم های امنیتی نظارتی افتخار می کند درسال … در مجتمع تجاری اداری اوج دنیا – فسا پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

مراکز پزشکی، دارویی و درمانی:

 

نام پروژه: ساختمان مرکزی علوم پزشکی شیراز 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری ،طراح و مشاورسیستم های امنیتی وشبکه افتخار می کند درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود از ساختمان مرکزی علوم پزشکی شیراز  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان خلیلی شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده و مشاور سیستم های امنیتی و شبکه مفتخر است درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود از بیمارستان خلیلی شیراز موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان شهید رجایی شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی دوربین مداربسته هایک ویژن مفتخر است درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود از بیمارستان شهید رجایی شیراز موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان شهید چمران شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده و نماینده رسمی دوربین مداربسته هایک ویژن افتخار این را داردکه  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی حرفه ای خود از بیمارستان شهید چمران ( شیراز ) موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان قلب الزهرا شیراز 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند محبوب هایک ویژن افتخار این را داردکه  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید از بیمارستان قلب الزهرا ( شیراز ) توسط تیم فنی حرفه ای خود با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان احمدبن موسی کاظم

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن افتخار این را داردکه  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید از بیمارستان احمدبن موسی کاظم  توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان فیروز آبادی تهران 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن افتخار این را دارد که  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید از بیمارستان فیروز آبادی تهران توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان امام خمینی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان  توزیع کننده و نماینده رسمی برند محبوب هایک ویژن افتخار این را دارد که  درسال … در بیمارستان امام خمینی پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود از این مکان ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: بیمارستان امام حسن

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند محبوب هایک ویژن مفتخر است که  درسال … در بیمارستان امام حسن پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فروش وفنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: درمانگاه دنا شیراز، صدرا

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مجری سیستم های  امنیتی نظارتی و شبکه مفتخر است که  درسال … در درمانگاه دنا شیراز  پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فروش وفنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: درمانگاه ثامن الائمه  شیراز، بلوار نصر 

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، طراح ،مشاور و مجری سیستم های  امنیتی نظارتی و شبکه مفتخر است که  درسال … در درمانگاه ثامن الائمه شیراز پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فروش وفنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: درمانگاه جواد الائمه شیراز،قصرالدشت

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری سیستم های امنیتی نظارتی و شبکه مفتخر است که  درسال … در درمانگاه جواد الائمه شیراز پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فروش وفنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: درمانگاه پاسارگاد شیراز،میدان پارسه

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، طراح،مجری و مشاور سیستم های امنیتی نظارتی و شبکه مفتخراست که  درسال … در درمانگاه پاسارگاد شیراز پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: درمانگاه شقایق شیراز، هوابرد

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور و مجری سیستم های امنیتی افتخار این را دارد  که  درسال … در درمانگاه شقایق شیراز پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

شرکت ها، کارخانجات و مراکز تولیدی:

 

نام پروژه: کارخانه نگین صنعت ۱ و ۲

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مشاور و مجری سیستم های امنیتی افتخار این را دارد  که  درسال … در کارخانه نگین صنعت ۱ و ۲ پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: صنایع غذایی یک و یک

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن افتخار این را دارد  کهپس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود  درسال … در صنایع غذایی یک و یک ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: کارخانه اسنک سازی شیرین، شهرک صنعتی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن مفتخر است  که پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود  درسال … در کارخانه اسنک سازی شیرین موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شهرک صبا سالم کاکو ماست، شهرک صنعتی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ونماینده رسمی برند محبوب هایک ویژن افتخار می کند  که پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود  درسال … در شهرک صبا سالم کاکو ماست موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: مرکز ISP  اینترنت ماتریکس

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند معروف هایک ویژن افتخار می کند  که پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود  درسال … در مرکز ISP  اینترنت ماتریکس ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: مرکز ISP اینترنت همیارنت

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن افتخار می کند  که پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود  درسال … در مرکز ISP اینترنت همیارنت ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: انبار شرکت مینو

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن افتخار می کند  که پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود  درسال … در انبار شرکت مینو ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: کارخانه زر ماکارون

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مشاور و طراح سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال … در کارخانه زر ماکارون ، پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته شده است.

 

نام پروژه: شرکت پارس وین ( تولید پنجره دو جداره )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، مجری و طراح سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال … در شرکت پارس وین ( تولید پنجره دو جداره )، پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: شرکت ابداع رایانه وابسته به سپاه

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، مجری و طراح سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال … در شرکت ابداع رایانه وابسته به سپاه ، پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: کارخانه بستنی خوشمزه و ۸ فروشگاه وابسته

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، طراح و مشاور سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود از کارخانه بستنی خوشمزه و ۸ فروشگاه وابسته ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: شرکت گسترش صنعت نو آوران ( شیراز، فرهنگ شهر )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح ،مشاور و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم فنی خود از شرکت گسترش صنعت نو آوران  شیراز، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: شرکت گسترش صنعت نو آوران ( عسلویه )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، و مجری سیستم های امنیتی مفتخر است  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از شرکت گسترش صنعت نو آوران عسلویه، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

مراکـز تولیدی ، تجـاری و اصنـاف:

نام پروژه: میدان مرکزی میوه و تره بار شیراز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری و طراح  سیستم های امنیتی افتخار این را دارد که  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از میدان مرکزی میوه و تره بار شیراز با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: گروه تولیدی موج

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ، مجری ومشاور سیستم های امنیتی افتخار این را دارد که  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از گروه تولیدی موج با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بازرگانی گروه مدام ( سرامیک )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن افتخار این را دارد که  درسال … پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از بازرگانی گروه مدام ( سرامیک ) با شعار حرفه ای فکر کن ، موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بازرگانی آهن آلات عوض پور

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از بازرگانی آهن آلات عوض پور با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بازرگانی کیا موتورز

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از بازرگانی کیا موتور با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: بازرگانی دلوسه ( آب میوه )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان نماینده رسمی برند هایک ویژن مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از بازرگانی دلوسه ( آب میوه )با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: فروشگاه شهروند

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور ، طراح و مجری سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از فروشگاه شهروند با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: فروشگاه بی بی سنتر

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان  توزیع کننده، مشاور و مجری سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از  فروشگاه بی بی سنتر با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نمـاینـدگی هـا:

نام پروژه: ایران خودرو شیراز تسلیم

سال: ۱۳۹۶

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، طراح و مجری  سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از ایران خودرو شیراز تسلیم با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال ۱۳۹۶موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

پروژه نمایندگی هایک ویژن

نام پروژه: ایران خودرو احمدی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده،مشاور، طراح و مجری  سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از ایران خودرو احمدی با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: ایران خودرو حسینی

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور سیستم های امنیتی نظارتی افتخار می کند که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از ایران خودرو حسینی با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: سایپا دل افکار

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان طراح و مجری  سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره و بازدید توسط تیم حرفه ای فروش وفنی خود از سایپا دل افکار با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: دفتر مرکزی بیمه سینا فارس

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مجری  سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از دفتر مرکزی بیمه سینا فارس با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: دفتر مرکزی بیمه سینا کهگیلویه و بویر احمد

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده ،مشاور، طراح و مجری  سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود ازدفتر مرکزی بیمه سینا کهکیلویه و بویر احمد با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: نمایندگی بیمه البرز ( نمایندگی راستی )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان مشاور، طراح و مجری  سیستم های امنیتی وشبکه مفتخر است که  پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از نمایندگی بیمه البرز ( نمایندگی راستی ) با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

نام پروژه: نمایندگی بیمه معلم ( نمایندگی راستی )

سال:

شرکت نریمان پرشیا به عنوان توزیع کننده،مشاور و مجری سیستم های امنیتی وشبکه افتخار دارد  که پس از ارائه مشاوره رایگان و بازدید توسط تیم حرفه ای فنی خود از نمایندگی بیمه معلم ( نمایندگی راستی ) با شعار حرفه ای فکر کن ، درسال …  موفق به نصب …عدد دوربین مداربسته در این مکان شده است.

 

همانطور که گفتیم و در رزومه هایک ویژن نیز آمده است ما متعهدیم به شما بهترین کیفیت و خدمات را ارائه کنیم.