جهت اخذ نمایندگی هایک ویژن فرم را با دقت تکمیل نمایید.

 

پر کردن این فرم به منزله تائید اطلاعات وارد شده در آن است و شرکت هایک ویژن مسئولیتی در قبال ورود نادرست اطلاعات در این فرم برعهده نمی گیرد.

همکاری با هایک ویژن